A plébániák és a rendházak évszázadok óta vezetnek naplót, melyet legtöbbször Historia Domus-nak neveznek. Ezek nemcsak a lelki életre, hanem a mindennapi eseményekre utaló bejegyzéseket is tartalmaznak. Sok fontos adatot meríthetnek belőlük a helytörténet kutatói. A szolnoki ferences plébánia naplója pl. beszámol a várost 1944-ben ért légitámadásokról. Érdemes felidéznünk néhány részletét!

— Szolnokot június 2-án reggel 1/2 9 órakor borzalmas bombatámadás érte, melyet angol és amerikai repülőgépek százai intéztek városunk ellen. Éppen első péntek volt; templomunk tele volt, amikor a rádió 1/4 9-kor légi riadót jelzett. Híveink jó része rendházunk óvóhelyén keresett menedéket. A támadó gépek rendházunk felett vonultak el a vasútállomás irányába, ahol több ezer bombát dobtak le, melyek megrendítő pusztítást vittek végbe. Több ezer [helyesebben: több száz] német katona megsebesült, illetve meghalt. Az indóház, a vasúthálózat, a barakk-tábor, az épületek sokasága, a Liget utca, a vasúti kolónia megsemmisült. A polgári halottak száma több száz, temetésüket P. [Szabó György] Polikárp végezte június 3-án, 4-én és 5-én. Templomunk ablakai betörtek a légnyomástól.

— Június 27-én érte városunkat a második légitámadás. A bombák a Mária és Sajtó utcába estek. 30 ház omlott össze; 10-en meghaltak.

— Július 2-án a szajoli állomást és a vasúti összekötő hidat bombázták.


— Augusztus 20-án délelőtt 9 órakor, közvetlenül a hatósági szentmise után újabb borzalmas méretű légitámadás érte városunkat. Angol és amerikai gépek százai támadták a közúti Tisza-híd környékét és a vasútállomást. Emberéletben kevesebb kár esett, mert a június 2-iki légitámadás óta a berepülési veszély jelzése után ezrével hagyják el a várost lakói, és kinn a szabadban keresnek menedéket. Rendházunk óvóhelye állandóan tele van, miért is a klauzúrát feloldottuk.

— Szeptember 19-én délután 2 órakor ismét nagyméretű légitámadás érte városunkat. Bombák estek a Madách, Mária, Baross, Csokonai és más utcákra. Rendházunk, templomunk szinte ingott a bombák robbanása következtében, de — legyen örök hála a Gondviselő jóságának és irgalmának! — találat nem érte őket.

— Október 8-ikától november 4-ikéig sok akna hullott városunkra, mely teljesen elnéptelenedett. Lakosainak száma 3 000 lehet a 45 000-ből.

— Október 25-én este 1/4 10-kor a német katonaság felrobbantotta a Tisza közúti hídját. Napok óta állandó bombázások városunk ellen.

1944. november 4-én elfoglalták Szolnokot a szovjet csapatok. A repülőgépek azonban ekkor sem maradtak el, csak a felségjelzésük változott. De adjuk vissza a szót krónikásunknak:

— December 6-án éjjel 1 órakor német repülők bombázták a várost.

— December 17-én éjjel 10 órakor ismét német bombák hulltak a vasútállomásra és környékére.

Ezzel a légiveszély megszűnt. Kezdődtek a boldognak remélt békeidők.

A kép forrása: Szövetkezeti Élet. Kiadja az MSZMP Szolnok megyei bizottsága [1959.]

Kezdőlap Lásd még: Pintér Irén
Irományok