EGY NAP TÖRTÉNETE
Művészetbarátok szolnoki látogatása 1939. június 18-án
1939. június 18-án Szolnokra látogattak a Magyar Ex Libris Gyűjtők és Grafikabarátok Egyesületének vezetői és tagjai. A jó hangulatú eseményről szerény kis verses füzetben emlékeztek meg a vendéglátók. Segítségével idézzük fel azt a régi szép napot.


"Felvirrada végre — a dicső nap hajnala!"
amikor a "MEGE" — messzire utaza…

Ezekkel a sorokkal kezdődik a „MEGE”, vagyis az 1932-ben alakult Magyar Ex Libris Gyűjtők és Grafikabarátok Egyesületének 1939. június 18-i látogatásáról szóló, stencilezéssel készült verses füzetke. Az 1932-ben alakult egyesület elnöke Lyka Károly, alelnöke Arady Kálmán, főtitkára Pinterits Tibor volt. A főtitkár „megfújta a kürtöt”:

… Összeverbuválta — a sok "MEGE" tagot,
művészt, meg grafikus — kicsit is meg nagyot…

A versezet bevezető sorai az utazók névsorát adják, az indulás nehézségeivel, szólnak egy albertirsai megállásról, majd — az olvasók felcsigázása után — a megérkezésről:

…Ez volt oka-foka — hogy későn érkeztek,
ámde hál Istennek — újból megéheztek,
így a szolnoki ser — meg nem melegedett,
kiflibe sült kolbász — meg nem szégyenkezett.

Ez utóbbi sor talán még a hot dog-történet kiegészítését is megköveteli. Az egyik helyi lap cikke szerint ugyanis: „A nap szenzációja Lehóczky Mihály pékmester új találmánya, a sóskiflibe besütött debreceni volt. Ennek receptjét magukkal vitték a fővárosba.”

Mikor már jóllaktak — kimondta a "MEGE",
"A szellem sem kutya — gyerünk műteremre!"

Zádor IstvánChiovíni FerencBorbereki Kovács Z.Révész Péter Pál
Pólya Tibor rajzai

A grafikabarátok, köztük alkotók, művészettörténészek — Arady Kálmán, Drahos István, Nagy Árpád, Révész Kornél, Kmetty Ferenc és mások — jövetelének fő célja a szolnoki Művésztelep, az alkotók meglátogatása volt. Erről jó adag kajánsággal írnak a szerzők:

Valahány műtermet — végigjártak hévvel,
bírálgattak sokat — kicsi és nagyképpel,
Patay Miskától — emlékeket szedtek,
áldozatul esett — nagy halom fametszet.
Ám Zádor óvatos — egyenkint mutatja,
meg is maradt néki — mindegyik darabja.
Chiovini Feri — tetszett szintén nagyon,
csak az volt a hiba — igen nagy a karton.
Borberekinél meg — az is öreg hiba,
hogy a kis-plasztika — bent volt a kaszniba!
Minthogy pedig Révész — szeget vert a falba,
nem vihettek többet — emlékül titokba...!

A szakmai eszmecsere után városnézés következett, melyből a vendéglátóhelyek „tesztelése” sem maradhatott ki:

Az "Arany Hattyú"-ban — ettek jó ebédet,
aztán pihenőként — a várost nézték meg.
Megtisztelték közben — dr. Elek Pistát,
de a feketét már — a "Tiszá"-ban itták.
Keveset pihentek — és alkonyat tájba,
mindnyájan robogtak — a Kerekes házba.

Dr. Kerekes Sándor
Dönczy Lukács Ödön  rajza
Patay Mihály önarcképe, 1933.
Forrás: mke.hu
Dr. Elek István
Dönczy Lukács Ödön  rajza

Elek István a város főorvosa, Kerekes Sándor helyettes polgármestere (egyben a látogatás szervezője s az egyesület aktív tagja) volt, s most már elárulhatjuk: az idézett sorokat „Kerekes gondolta, Elek meg faragta, Patay rajzolta”. A szolnoki Verseghy Könyvtár helytörténeti gyűjteményében található szerény füzetkébe ragasztott melléklet Patay Mihály pompás metszete, mely Szolnok város Tisza-parti látképét nyújtja.
Végezetül térjünk vissza a Kerekes-portára:

Most lett csak vigasság — elállt szeme-szája,
udvaron a "MEGÉ"-t — hosszú asztal várta.
Terített asztalon — teli tálak sorba,
rajta hideg húsok — hatalmas halomba.
Roskadozó asztalt — gyorsan körülülték,
a sok ennivalót — hamar eltüntették.
Ki éhes gyomrába — ki meg tarisznyába,
mert az ennivaló — nem vala elzárva…
Kedv is kerekedett — olyan, hogy rakéta,
ehhez csak kicsike — zöld leveli béka…
Most kezdődött volna — igazi mulatás,
melyhez tatárjárás — szelid kirándulás.
Ki tudja mi lett vón — duhajkodás vége,
és szegény autóbusz — hogy jutott vón révbe?
De hát a főtitkár — háznak jó barátja?
felhívta a "MEGÉ"-t — haza indulásra.
Mielőtt az elmék — elborultak volna,
fel is cihelődtek — a nagy vándorútra.
Vendégek elmentek — háziak maradtak,
kedves emlékével — egy kellemes napnak!

Patay Mihály metszete


Kezdőlap
Irományok