Kósa Károly

„Szent Móric” kápolna a pusztábanKunhegyesről Abádszalók felé haladva a jobb oldalon (keleti irányban) egy fákkal benőtt halmot pillantunk meg a távolban. Ha jobban figyelünk, egy csonka tornyot is felfedezhetünk.

Annak ellenére, hogy Kunhegyeshez sokkal közelebb fekszik, közigazgatási szempontból Abádszalókhoz tartozik Tomajpuszta, ezen belül a Kis-Fás-halom, melyen 1892. szeptember 22-én „a hívek nagy sokasága” részvételével szentelték fel a kápolnát a nap védőszentje, Szent Móric tiszteletére. A vértanút ábrázoló oltárképet egy korabeli újsághír szerint „Vastagh festőművész készítette, kifogástalan művészi ecsettel”. Az oltárképfestő minden bizonnyal Vastagh György (Szeged, 1834. – Bp., 1922.), a kor divatos arc- és oltárképfestője.

Hídvégi és oltszemi gróf Nemes Vince (1830–1896) házasság révén szerzett birtokot a környéken. A család első környékbeli — valószínűleg historizáló stílusú — kastélyát itt, Tomajpusztán építtette az 1860-as években. A nagyméretű épületet magtárakból, cselédházakból és istállókból álló kiterjedt majorság ölelte körül.


Az uradalmi cselédség és családja számára emeltette a gróf a kápolnát, melynek kriptája temetkezési helyül is szolgált. A kastélytól idáig vezető utat kettős fenyősor ölelte körül. A neogót stílusú kápolna terveit Novák Ferenc „budapesti műépítész” (†1903. jan. 25.) készítette. Ő a szintén 1892-ben épült szentesi „Haris-ház”, valamint több (buda)pesti — többek között a Horánszky u. 16. szám alatti  — bérpalota megálmodója. (Eddig az az általam ismeretlen eredetű  hír járta, hogy Steindl Imre volt a tervező.)

A 13 szobás tomajpusztai kastély a II. világháborúban jelentős kárt szenvedett, s 1949-re teljesen széthordták. A majorsági épületeket is lebontották. A puszta azonban még az 1960-as években is lakott volt, és az iskolában is folyt a tanítás. 1965-ben még tartottak misét a kápolnában. A puszta elnéptelenedése után azonban a kápolna anyagát is elkezdték széthordani, a sírokat is feltörték, s ledobták a harangokat.

A kunhalmon álló, egyre pusztuló Szent Móric kápolna máig megőrizte egykori szépsége nyomait, s talán még megmenthető az utókor számára.

Fotók: Kósa Károly, 2007.03.16.

„UTÓIRAT”
A káponát 2014-2015-ben felújították:
Fotó: Kósa Károly és Csicsek Ildikó, 2015.04.12.

Kezdőlap
Irományok