HORTHY-KRIPTA, KENDERES

nagybányai vitéz dr. Horthy Szabolcs
Jász-N.Kun-Szolnok megye főispánja, a Jász-Kun 13-ik huszárezred tart. főhadnagya, ref. egyházmegyei gondnok
szül. 1873. jan. 28., hazájáért és királyáért elesett 1914. nov. 21-én
Radomsko-i sírjából hazaszállítva 1927. okt. 29-én helyeztetett el a családi sírboltban.

Lásd még: Horthy Szabolcs-emlékek

Kezdőlap Horthy-kripta, Kenderes Panteon