A SZOLNOKI SZIGLIGETI SZÍNHÁZ ADATTÁRA ÉS BIBLIOGRÁFIÁJA
1978-1985


Összeállította:
KÓSA KÁROLY
 
BEVEZETŐ

Ez a kiadvány folytatása annak a munkának, amely a Szolnoki Szigligeti Színház adattára és bibliográfiája 1951-1978 címen jelent meg 1979-ben a Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár és a Magyar Színházi Intézet közös kiadásában. Mostani kötetünk — mely az 1978–1979-es évadtól az 1984–1985-ös évadig tárja fel a színház művészi munkáját dokumentáló, nyomtatásban is megjelent, írott forrásokat —, formájában különbözik az elsőtől. Tartalmazza annak minden adatcsoportját, de más az elrendezése, valamint többletként megtalálható benne az összes bemutató színlapja is — a premierre készült plakátok alapján, kevés kiegészítéssel, változtatással. Évadonként közli a 77 színlapot és a kb. 900 tételből álló bibliográfiát. Elsőnek az évadról szóló és az előadásokhoz nem kötődő cikkek leírását, utána a bemutatók színlapjait és közvetlenül az azokra vonatkozó bibliográfiát találjuk. Egy-egy ilyen egységen belül a cikkek megjelenésének időrendjét követtük, mert így jobban figyelemmel kisérhető a színház "élete", munkája és annak fogadtatása.

A címleírásokban mindig a cikkek teljes címe megtalálható, mert ezek általában önmagukban is értékes információkat tartalmaznak, kiegészítik a színlapok adatait.

A használat megkönnyítése érdekében nem rövidítettük le a forrást jelölő lapcímet. Egyetlen kivétel a Szolnok megyei Néplap (=SzmN.), mely nagyon gyakran fordul elő. Az oldalszám rövidítése p. (pagina). A terjedelem csökkentése érdekében viszont a színház és a könyvtár által megjelentetett forgatókönyv-sorozat tagjainak leírásánál nem tüntettük fel a kiadót, és lerövidítettük a sorozatcím állandó részét: Szolnoki Szigligeti Színház = Sz. Sz. Sz. Ezek besorolásánál is a megjelenés napját, a bemutatót vettük figyelembe.

Az adatgyűjtés a Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár, a Szigligeti Színház és a Magyar Színházi Intézet gyűjteményei alapján készült. Ezúton mondunk köszönetei anyaguk rendelkezésre bocsátásáért.

Az első két évadról készült Egy évad hordalékai című kötetek tartalmazzák az adott időszak legfontosabb dokumentumait, köztük néhány cikket is újra-közölnek. Ezeket a cikkeket *-gal jelöltük, az évkönyvek címleírását pedig az adott évadok anyagának utolsó tételeként találhatjuk meg. Nem vettük fel bibliográfiánkba a recenziók gyűjteményes kötetbeli újraközléseit.

Reméljük, hogy minden érdeklődő és kutató könnyen eligazodik és haszonnal forgatja adattárunkat.

Ez az adattár és bibliográfia a Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár kiadásában 1987-ben kiadott munka részleges digitális változata. A nyomtatott kiadás lektora Dr.György Eszter és Angyal Erzsébet volt.

Kezdőlap
Tartalomjegyzék