Kósa Károly honlapja Jász-Nagykun-Szolnok megyei és kárpát-medencei "böngészet"
Tücsök & Blogár - 003

 1956, Ferencz Lajos, Ferencz Éva, Ferencz Gábor... 2010. okt. 21.
A gyergyószárhegyi születésű jogászdoktor, Ferencz Lajos (1920–1969) az 1950-es évek elejétől a Szolnok Megyei Néplap munkatársa volt. Az 1956. évi forradalom és szabadságharc idején is megjelent két cikke és két verse a (néhány napig A Nép Lapja címet viselő) újságban, melyek egyértelműen bizonyították, haza- és szabadságszeretetét.

Ferencz Lajos

RAJTA MAGYAR!

Se nem olyan — se nem ilyen,
ki mondaná meg, hogy milyen? —
de szebb lesz és igazabb:
a réginél magyarabb.
Ide-oda mutogatnak,
ki keletnek, ki nyugatnak.
Hej, barátom pedig itt
magyarmód lész emberibb!
Elég volt a majmolásból,
dajka-emlőn a szopásból!
Rajta, magyar, szaporán,
te vagy végre a során.

A Nép Lapja, 1956. nov. 1. 

Ferencz Lajos
Szerelemdal Hazámról

(A Nép Lapja, 1956. okt. 28.)


A Nép Lapja 1956. október 30-i, ill. november 3-i száma közölte a Nemzet vagyunk újra! és az Egység, függetlenség! című vezércikkét. Nem sokkal később egy nem közölt fénykép miatt "provokátorként" letartóztatták. Egy évet ült börtönben, tíz évre eltiltották a közügyektől. Alkalmi munkákkal, kocsikísérőként tartotta el az akkor már Budapestre költözött családot. Amikor ismét újságírói állást kaphatott,naponta utazott a Ceglédi Hírlap, majd a Váci Napló szerkesztőségébe.
 Kertek alján ág ha rezdült,
 a szívemre félelem ült.
 Kertek alján lopva jártam,
 mint a tolvaj, szép Hazámban.

 Éji útak, tiltott nászok,
 titkon öleltem Hazámat.
 Ragyogott a csillagi tűz,
 Szebb voltál Te, szebb mint a szűz.

 Mit beszéltél néma hangon,
 nyelvetépett szép harangom?
 Szó a számra hogyha indult,
 szó a számból szívembe hullt.
 Úgy öleltél féltve Édes,
 mint a lány ki már másé lesz.
 Úgy öleltél s csókkal zártad
 némaságra morgó számat.

 Évek múltak, járt az óra,
 várt a szívem, várt a szóra.
 Mint az új must, forrt az ige,
 szívem mélyén ért az íze.

 Elég volt a néma nászból,
 kertekalji csóklopásból!
 Nap tüzében világ lássa:
 nem ma leltünk mi egymásra.
                       
Szolnokon sem sokan tudják, hogy itt született leánya Ferencz Éva színésznő, népdalénekes és fia Ferencz Gábor, a Münchenben élő fotós. A szolnoki évekről, Ferencz Lajos sorsáról olvashatunk a művésznővel készült riportokban.

A Szolnok Megyei Néplap 1955. október 5-i száma közölte Ferencz Lajos A holnapok igézete című versét, melyben leányát és fiát is említi:

   Éva leányom még az újját szopogatja,

   Gábor fiamnak meg csupán négy foga van
   s én a jelenben, mint távoli korok atyja,
   nem élhetek magamba bújva, gondtalan...


Ferencz Éva Világ békessége című CD-jének borítóján. Ferencz Gábor

 Életmentő katona, Szolnok, 1905. 2010. júl. 29.
Megrendítő esemény folyt le egy 1905 júliusi délelőttön a Tisza-hídon és környékén sétáló szolnokiak szeme előtt.
Adler Dávid szolnoki lakos Terike nevű 9 éves és Mariska nevű 7 éves kislánya a Móric-ligetben, a mai Tiszaligetben játszadozott. Eközben egyikük megszomjazott, és hogy szomját oltsa, a Tiszán lévő tutajok egyikére ment vizet inni. A tákolmány nedves volt, a leányka megcsúszott és a vízbe esett. Testvére sietett segítségére, kihúzni azonban nem tudta, mert vergődő húga őt is a vízbe rántotta. A leánykák haláltusája rettenetes látványt nyújtott. Már-már bekövetkezni látszott a borzasztó katasztrófa, midőn egy derék baka a veszedelem színhelyére rohant, és öltözékestől a vízbe ugrott. Nagy küzdelemben, saját életének veszélyeztetésével — hiszen úszni sem tudott — mindkét leányt kimentette. Ekkor már nagy volt a csődület, s midőn vitéz katonánk a gyermekekkel együtt kievickélt a vízből, óriási ovációban részesítette örömében a közönség úgy, hogy bakánkat — kiről később kiderült, hogy Hajcsár Dániel, a 68. gyalogezred egyik bátor, vitéz közkatonája — majdnem szétszedték.
Az esetnek az Arany Lakat étterem vendégeit mulattató cigányzenekar is szemtanúja volt. Elismeréssel adózott a bátor vitéznek, s hogy ezt megfelelő nyomatékkal fejezze ki, hirtelen egy indulóra gyújtott. Vitéz hadfink — a helyzet komolyságának hatása alatt — tiltakozott a zeneszó ellen, de a banda nem tágított, és a kitüntetésre, jutalmazásra érdemes katonát nótaszó mellett kísérte végig a hídon.

Képeslap a Profila aukciós honlapjáról (régebbi mentésem, ma már nem található ott). 

 Régi képeslapok Szolnokról 2010. júl. 29.
A különféle aukciókon gyakran bukkannak fel régi képeslapok. A Profila aukciós honlapján leltem rá erre a két különleges, általam eddig ismeretlen Szolnoki lapra. A fenti az utolsó, 1909-ig meglévő tiszai fahidat ábrázolja, előtérben a Zagyva partjára felvontatott tutajokkal. Az alsón a Szapáry utca kis közök utáni része látható, háttérben az 1898-ban átadott zsinagóga (ma Szolnoki Galéria) épületével. 

 Sarlós Boldogasszony búcsú a szolnoki Partos kápolnában 2010. júl. 4.
Partos kápolna, Szolnok. Fotó: Kósa Károly, 2010.07.04.
Partos kápolna, Szolnok. Fotó: Kósa Károly, 2010.07.04.
Szolnok város legrégebbi épülete a külterületen lévő Sarlós Boldogasszony (közismertebb nevén Partos) kápolna.
A jelentős kultuszhely búcsúi az utóbbi években elmaradtak. A hagyományt most felújították, s 2010. július 4-én szép számú búcsús nép részvételével tartott szentmisét Máthé György esperes-plébános.
A kápolna helyéről itt, történetéről itt tudhat meg többet.

100 éve született Patay Mihály 2010. júl. 1. 

Patay Mihály (Szolnok, 1910. július 3. – Szolnok, 1956. március 6.) festőművész, grafikus születésének 100. évfordulójáról ezzel az 1939-ben készült fametszetével emlékezem meg. A Magyar Exlibris Gyűjtők és Grafikabarátok Egyesületének szolnoki látogatására készült mű a Heves Kornél verse által Szolnok jelképévé tett három templomot ábrázolja a Tisza-parton. Patay Mihály a szolnoki családi sírboltjában nyugszik.

Bernát Gazsi születésének 200. évfordulója 2010. jún. 24. 
Bernát Gáspár síremléke, Budapest. Fotó: Kósa Károly, 2008.08.08.
bernátfalvi Bernát Gáspár (Bernát Gazsi)
(Tiszafüred, 1810. jún. 26. – Pest, 1873. jan. 4.)
író, költő, humorista, ügyvéd, dalszerző

Bernát Gáspár arcképe a Vasárnapi Újságból (1873).
[A Józsa Gyuri-történetek] első lejegyzője s irodalmi formába öntője a Józsa Gyuri pátriájából, Tiszafüredről származó Bernát Gáspár volt (1810–1873), az a híres Bernát Gazsi, aki eredeti túlzásaival, hóbortos ötleteivel s elmés képtelenségeivel nemzedékeket nevettetett meg. Kortársaitól tudjuk, hogy együtt duhajkodott a magyar nábobbal, Józsa Gyurival, sokat forgott a szilvási gróf, Keglevich Miklós, társaságában, kenyeres pajtása volt a Both Páloknak és Papszász Lajosoknak, országos tréfáik, kalandos dolgaik részese és szemtanúja, a fakószekér-kenderhám dalnoka, s annak az időnek igazi gyermeke, amikor Magyarországon a kocsi oldalán bedűlő sár között a patriarkális életnek, a szűz magyar lélek nemességének annyi furcsa és eredeti virága termett. Jókait igen szerette. Ő szolgál­tatta neki nagyrészt azokat a régi Pestről szóló adatokat, amelyeket az Eppur si muove című regényében feldolgozott, s lapidáris hosszúkás betűivel diósgyőri papiros-szeletekre az ő kedvéért jegyezte le azokat a Józsa Gyuriádákat, amelyek akkor hangos kacajt fakasztottak, idők  múltával pedig művelődéstörténeti korképekké nemesedtek. Annyira tartósak voltak,  hogy néhányat közülök  Tóth  Béla is beillesztett A magyar  amekdotakincs-be. Az eredeti forrásokból  felkutatható teljes gyűjteményük azonban, — közel félszáz darab, — ha kiadásra kerülne, egy jó kötetet tenne ki.
(György Lajos: A magyar nábob. Kolozsvár, 1940. 10-11. p.)
Bernát Gáspár a Wikipédiában.
Bernát Gáspár budapesti síremlékének fotói a "Panteon"-ban.
Törs Kálmán: B. G. (1810–1873)
Jókai Mór: B. G.
Bernát Gáspár adomái, élczei, apró freskóképei és gazsiádái a Verseghy Ferenc Elektronikus Könyvtárban.

Régebbi Kezdőlap Újabb