2. oldal

A TISZAZUGI ARZÉNÜGY HÍREI A SZOLNOKI SAJTÓBAN
1929–1933

Összeállította: Kósa Károly
3/11. oldal


4. oldal

Negyvenöt hullában találtak mérget a Tiszazugban
   (Jász-Nagykun-Szolnokmegyei Lapok, XL/80. 1929. okt. 6. p. 3.)
A szolnoki ügyészségen és törvényszéken négy tiszazugi méregkeverő asszony ügyében teljesen befejeződött a vizsgálat. A négy asszony bűnügyében már elkészült a vádirat is, és ezt a négy asszonyt november második felében már a bíróság elé állítják.
A méregkeverő asszonyok bűnügyét nem lehet egy főtárgyaláson tárgyalni a kiderített méregkeverési esetek nagy száma miatt, valamint azért, mert egyes ügyekben a vizsgálat még sokáig el fog húzódni. A főtárgyalás elnöke Fuchs Gyula dr. a szolnoki törvényszék elnöke lesz, a vádat Kronberg János kir. ügyész fogja képviselni.
A tiszazugi tömeggyilkosság ügyében eddig 46 hullát exhumáltak. A leletek közül csupán egyetlen egy volt negatív, 15-ben pedig kimutatták a mérget. Az elhunytakban óriási mennyiségű arzént találtak.

Debrecenben is dolgoztak az arzénes gyilkosok
   (Jász-Nagykun-Szolnokmegyei Lapok, XL/80. 1929. okt. 6. p. 3.)
A Szolnok-környéki arzénmérgezéses halálesetek ügyében folyó vizsgálat és exhumáltatások során a szolnoki vizsgálóbíró megállapította, hogy Debrecenben is fordult elő egy arzénmérgezéses haláleset, amelynek szálai Szolnokra nyúlnak. A szolnoki ügyészség erről értesítette a debreceni ügyészséget, amelynek indítványára a vizsgálóbíró elrendelte a kérdéses holttest exhumálását.

A méregkeverők elleni gyilkossági vád
   (Jász-Nagykun-Szolnokmegyei Lapok, XL/86. 1929. okt. 27. p. 3.)
A nagyrévi, tiszakürti stb. mérgezési monstre perekben, melyekben a vizsgálat már befejezést nyert, Kronberg kir. ügyész most foglalkozik a nagy terjedelmű vádiratok készítésével Csabai Gyuláné Szabó Mária ellen, ki férjét, Kardos Mihályné Szendi Mária ellen, ki férjét és fiát gyilkolta meg, továbbá Lipka Pálné Szijj Júlia ellen, ki Holyba Károlyné Zachar Borbála, Sebestyénné Oláh Lídia társaságában 4 rendbeli mérgezést követett el. Méreg általi gyilkosság miatt már be is adta a vádiratokat, ezeknek a vádtanács által leendő letárgyalása után kitűzetnek a főtárgyalások, melyek dr. Fuchs Gyula törvényszéki elnök vezetése alatt a törvényszéknek tárgyalási főtermében — ott hol a csongrádi monstre per is tárgyaltatott — országos érdeklődés mellett fognak megtartatni.


Üdvözlet Ókécskéről - képeslap, bedo.hu

Arzénes töltött káposzta
   (Jász-Nagykun-Szolnokmegyei Lapok, XL/86. 1929. okt. 27. p. 3.)
A tiszazugi tömegmérgezések ügyében egyre folynak a nyomozások Ókécskén és Újkécskén is. Újkécskén az a legújabb esemény, hogy letartóztattak egy asszonyt, akit már be is szállítottak a törvényszék fogházába. Az a gyanú ellene, hogy férjét tizenegy évvel ezelőtt, 1918 februárjában, amikor mint szabadságos katona volt otthon, megmérgezte. Az akkor Halász Józsefné [nevet viselő asszony] csakhamar férjhez ment Lukács József újkécskei lakoshoz. Legutóbb a községben beszélgetni kezdtek Halász hirtelen haláláról. Mondogatni kezdték, hogy felesége töltött káposztában adta be neki az arzénadagot. A királyi ügyészség indítványára a vizsgálóbíró le is tartóztatta az asszonyt. Halász József holttestét exhumálni fogják.

Megdöbbentő gyilkossági kísérlet Tiszakürtön
   (Jász-Nagykun-Szolnokmegyei Lapok, XL/87. 1929. okt. 31. p. 3.)
Most, amidőn a Nagyréven és Tiszakürtön előfordult méreg általi tömeges gyilkosságok napfényre kerültek, és a gyilkosok a börtönben várják szörnyű bűneikért méltó büntetésüket, még ma is akadt e községek egyikében, Tiszakürtön oly elvetemült és megátalkodott asszony, ki megkísérelte azt, hogy férjét megmérgezze. Mint tiszakürti tudósítónk jelenti: Szakács Józsefné ezelőtt pár nappal férjének borában lúgkövet oldott fel, és férjét azzal itatta meg. A marólúg az italban is iszonyú fájdalmakat idézett elő, így a férj még elég korán észrevette a halálos ital hatását, és orvosi segélyért folyamodott, feleségét pedig, akit feljelentett, a csendőrök már be is szállították a szolnoki kir. ügyészség fogházába.

Az első mérgezési bűnügy
   (Jász-Nagykun-Szolnokmegyei Lapok, XL/87. 1929. okt. 31. p. 4.)
A tiszazugi nagy monstre bűnperek között úgy látszik, Holyba Károlyné és társai, Sebestyén Bálintné, Lipka Pálné és Koldber Istvánné méregkeverő asszonyok elleni bűnper lesz az, mely legelőször a büntető kir. törvényszék elé kerül. Ez ügyben Kronberg János kir. ügyész már beadta a nagy terjedelmű, 38 oldalra terjedő vádiratot, melyben a bűnre szövetkezett négy asszonyt férjeik meggyilkolásával, többrendbeli mérgezéssel vádolja. E bűnügyben igen valószínű, hogy november hóban meglesz a fő tárgyalás.

Tiszazugi négy méregkeverő asszony december 13-án kerül a bírák elé
   (Jász-Nagykun-Szolnokmegyei Lapok, XL/93. 1929. nov. 21. p. 3.)
Az első főtárgyalás a méregkeverő asszonyok ügyében december 13-ra van kitűzve. Erről Fuchs Gyula dr. törvényszéki elnök, a főtárgyalás elnöke a következő nyilatkozatot tette: — A mérgezési ügy első főtárgyalása december 13-án, pénteken kezdődik, amikor Holyba Károlyné, Sebestyén Bálintné, Lipka Pálné és Köteles Istvánné kerülnek a vádlottak padjára. Az ez ügyben vádolt ötödik asszony ügyét kivettük, mert özvegy Pápay Lajosnét az orvosok elmebetegnek nyilvánították. A tárgyalás bizonyosan eltart késő estig, esetleg szombat délig, és ezért lehetőség szerint december 14-ére, szombatra kitűzöm özvegy Csabai Gyuláné kisebb jelentőségű ügyét is. A tanács egyik tagja Folkusházy bíró lesz, hogy a másik ki lesz, még nem tudom. A nagyteremben az újságírókon kívül, akik az esküdtek padjaiban ülnek, százhúsz hallgató számára van hely, ennyi jegyet fogok kiadni. Ezt szigorúan ellenőriztetem, és meg fogok akadályozni a jegyekkel űzött minden visszaélést, ami esetleg a tárgyalás nyugodt lefolyását akadályozná.

Beszélnek a sírok a nagykörűi temetőben is
   (Jász-Nagykun-Szolnokmegyei Lapok, XL/97. 1929. dec. 5. p. 4.)
Néhány héttel ezelőtt névtelen följelentések érkeztek a szolnoki ügyészségre, hogy a nagykörűi kis temetőben is számosan nyugosznak olyanok, akiket méregkeverők tettek el láb alól. Kronberg János kir. ügyész indítványára próbaképpen felbontották Kabara Majzik József éjjeliőr sírját, és belső részeit felküldötték az országos vegyészeti intézetbe. A hivatalos vegyészeti szakvélemény szerint Majzik József halálát is bűnös kezek idézték elő. A holttest belső részeiben nagymennyiségű arzénra bukkantak. A szolnoki ügyészség intézkedésére széleskörű nyomozást indított a nagykörűi csendőrség, és több előállítást is foganatosított. Özv. Majzik Józsefné Nádas Júlia súlyos gyanúval terhelt letartóztatása elrendeltetett. A nagykörűi temetőben most már tovább folytatják az exhumálásokat annak megállapítása végett, hogy a Majzik József halálát előidézőknek nincsen-e a községben több áldozata is.

A Tiszazugi méregkeverő asszonyok bűnügyének első főtárgyalása
   (Jász-Nagykun-Szolnokmegyei Lapok, XL/99. 1929. dec. 12. p. 4.)
Holnap, pénteken, f. hó 13-án kezdődik a szolnoki kir. büntető törvényszék előtt Holyba Károlyné, Sebestyén Bálintné, Lipka Pálné és Köteles Istvánné méregkeverő asszonyok bűnügyének első főtárgyalása. Pápay Lajosnét, az ötödik vádlottat az orvosok elmebetegnek nyilvánították. A tárgyalást Dr. Fuchs Gyula törvényszéki elnök fogja vezetni, s az — tekintettel a közönség nagy érdeklődésére — a törvényszék nagytermében fog megtartatni, ott hol eddig az esküdtszéki tárgyalások voltak. A tárgyalóterembe csak jegyekkel lehet belépni, melyek mérsékelt számban a kir. törvényszéki elnöki irodában adatnak ki.

A tiszazugi méregkeverők a bíróság előtt. Középen Lipka Pálné, akit halálra ítéltek.
A kép forrása: Képes Hét, 1929.

A Tisza Nagyrévi bűnszövetkezet
A férjgyilkos asszonyok a bírák előtt
   (Jász-Nagykun-Szolnokmegyei Lapok, XL/100. 1929. dec. 15. p. 2.)
Vármegyénk tiszazugának egyik jelentéktelen, s eddig alig ismert községe ma úgyszólván európai hírre tett szert a méregkeverés és orgyilkosság gyalázatos bűntényének járványszerű elterjedése által. Ha e bűnök psyhéjét kutatjuk, azok egyedüli kútforrását a műveletlenségből eredő vallástalanság, tudatlanság, az erkölcsi érzék hiánya, és a kisebb vagyon után is nagy kapzsiságból eredő rút vagyonszerzési vágynak tulajdoníthatjuk. Ez népesítette be Nagyrév község temetőjét az arzénméreg által meggyilkolt férjek sírjaival.
Folyó hó 13-án, pénteken a nagy monstre bűnpörök első tárgyalásán Szolnokon rendkívüli élénkség uralkodott, nemcsak a helyi, vármegyei és fővárosi, hanem a külföldi sajtó is megjelent a törvényszéki tárgyalóteremben, úgy hogy az egykori esküdtszék padjai elégtelennek bizonyultak a hírlapírók befogadására, a törvényszék tágas termét pedig a nagyközönség, részben a hölgyek foglaltak el.
Dr. Fuchs Gyula törvényszéki elnök Folkusházy Sándor és dr. Kovács Béla szavazó bírák és dr. Piacsek István jegyzőből alakult büntető tanács élén vezette a tárgyalást. A vádat Kronberg János kir. ügyész képviselte. A két elsőrendű vádlottat dr. Virágh Gyula fővárosi ügyvéd, a másik két vádlottat dr. Kovács Gábor szolnoki gyakorló ügyvéd védelmezték. Védő, dr. Virágh kifogást tesz a kir. törvényszék illetékessége ellen: mert az életbe léptetendő esküdtszék van hivatva e bűnügybeni ítélkezésre. A kir. törvényszék — miután az esküdtszék helyettesítésére nézve kiadott igazságügyi rendelet még érvényben áll, védőt kifogásával elutasítja, mire védő semmisségi panaszt jelent be.
A tárgyalás során Holyba Károlyné tagadja, hogy férjét megmérgezni akarta volna, mert ő Fazekas Gyulánétól beteg férje számára orvosságot kért, akit Sebestyén Bálintné ajánlott és aki tőle elhozta. Sebestyén Bálintné tagadja, hogy ő Holybánénak beteg férje láb alóli eltételére a mérget ajánlotta, szállította s ezért 40 pengőt kapott volna. Lipka Pálné szintén tagadásban van arra nézve, hogy Kardos Áronnét, Zsíros Györgyöt és Zsíros Györgynét, kiknek vagyonát örökölték saját elhatározatából megmérgezte volna, mert a légypapírosból készült arzén beadására férje halálos fenyegetéssel kényszerítette.
Köteles Lajosné tagadja, hogy első férjét, Kókai Sándort megmérgezni akarta volna, mert ő jóhiszeműleg orvosságot töltött férje pálinkájába, amely által az iszákosságból akarta beteg férjét kigyógyítani. Az orvosságot nem is ő adta be, hanem azt férje a vakablakba elkészített pálinkás üvegből kiitta.
A vádlottak általában tagadják a csendőrség és a vizsgálóbíró előtt tett vallomásaikat. Azt beismerik ugyan, hogy tettlegesen nem bántalmazták őket, azonban meg voltak felemlítve.
A kihallgatott 50 tanú e tagadásokkal szemben mit sem igazol, azonban Kronberg kir. ügyész indítványt tesz a csendőrség által eszközölt kihallgatások történetének meghallgatására.
Bartók János csendőr törzsőrmester előadja: miután a vádlottak nem voltak töredelmes vallomásra bírhatók, ő egy magános szobában az ágy alá bújt, hova később a vádlottak bebocsájtattak. Ott biztonságban érezvén magukat, nyíltan beszélgették meg, hogy tagadjanak, különben el vannak veszve. Ekkor Bartók csendőrőrmester előlépett rejtekéből, és eléjük tárta bűneik elárulását. Triska János őrmester, Császár János tiszthelyettes, Major Ferenc, Sülye Mihály, Kovács Zsigmond községi tanácsosok és Balogh Ferenc kisbíró időszakonként jelen volt bizalmi férfiak jelenlétében kihallgatták őket, és mindent töredelmesen bevallottak. A törvényszék előtti, mostani szembesítés alkalmával töredelmes vallomástételeiket beismerték.
Az orvosi szakértők, dr. óvári Papp Gábor egészségügyi főtanácsos, dr. Orsós Imre és dr. Kánitz Izidor főorvosok az exhumált hullákban — az országos vegyvizsgáló intézet által megállapított arzénanyagban — mennyiségileg elegendő mérget találtak arra, amennyi az emberi élet kioltásához elégséges. A vádlottak elmebeli állapota a megfigyelés után normálisnak találtatott. Másnap, szombaton, december 14-én reggel 9 órakor kezdetét vette a vád és védelem előadása. Kronberg János kir. ügyész gondosan kidolgozott, és a vádlottakat lesújtó vádbeszédben mind a négy vádlottra a halálbüntetést kérte kimondatni.
Dr. Virágh Gyula szónoki művészettel felépített védbeszédben minden lehetőt megtett védencei érdekében, úgyszintén dr. Kovács Gábor is hatalmas erkölcsi érdekkel állott elő védencei megmentésére, kiknek záró nyilatkozata után a kir. törvényszék ítélethozatalra d. u. 5 órakor visszavonult.
Dr. Fuchs Gyula elnök 6 óra 30 perckor hirdette ki a törvényszéki ítéletet: a gyilkosság bűntettében mind 4 vádlott bűnösnek mondatik ki, és ezért Lipka Pálné kötél általi halálra, Holyba Károlyé, Sebestyén Bálintné és Köteles Istvánné életfogytiglani fegyházra ítéltetik.
Kir. ügyész a három életfogytiglani fegyházra ítélt vádlottra nézve a 92 szakasz alkalmazása miatt elítéltek és a védők enyhítésért folyamodtak. [!]

A méregkeverő nagyrévi asszonyok
   (Jász-Nagykun-Szolnokmegyei Lapok, XL/103. 1929. dec. 26. p. 3.)
ügyének tárgyalását Dr. Fuchs Gyula törvényszéki elnök folyó évi december hó 27-ik napjára, holnapra, péntekre tűzte ki, amidőn Csabai Gyuláné ügye, ki 1923. évben férjét arzénnel mérgezte meg, és Takács Sándorné bűnügye, ki apósát, Takács Lászlót 1922-ben arzénnel ölte meg, fog tárgyaltatni. Törvényszék az előbbi alakulás. Jegyző: Dr. Molnár László. A vádat Kronberg János kir. ügyész képviseli, a vádlottakat Dr. Kovács Gábor védelmezi.


Előző oldalVissza az első oldalraKövetkező oldal

Kezdőlap
Adattár