BIBLIOGRÁFIA
PAP GÁBOR
művészettörténész
munkásságáról


Összeállította: Kósa Károly

Bevezető,
rövidítések
Életrajz Szerkesztői
tevékenysége
Könyvek,
önálló művek
Tanulmányok,
cikkek
Filmográfia Riportok,
beszélgetések
Róla írták


BEVEZETŐ

Ez a bibliográfia Pap Gábor művészettörténész eddigi munkásságának (és fogadtatásának) nyomtatásban elérhető részét igyekszik bemutatni.

A Szerkesztői tevékenysége cím alatt az általa szerkesztett kiadványok és sorozatok bibliográfiai adatait találjuk.

A Tanulmányok, cikkek címszó alatt a kisebb terjedelmű írások címleírásai sorakoznak, köztük azok is, melyek az általa szerkesztett kötetekben, folyóiratokban és katalógusokban jelentek meg. (Az oda-vissza utalást a [ld. itt], illetve a nagybetűvel írt, rövidített címek segítik.)

A könnyebb áttekinthetőség érdekében elkülönítve szerepelnek a Könyvek, önálló művek.

Szerzőnk jó néhány írása — általában kisebb-nagyobb javítással, bővítéssel, vagy egy-egy részlet kiválasztásával - többször megjelent. Ezeket (a megfelelő helyeken) többször is szerepelnek a jegyzékben.

Riportok, beszélgetések cím alá sorolt tételek az általa adott interjúk, a Róla írták cím alattiak a Pap Gábor munkásságát, írásait ismertető, őt méltató, illetve a vele vitatkozó írások adatait tartalmazzák.

A Filmográfia a Pap Gábor közreműködésével készült filmek és tv-műsorok összesítő jegyzéke. Az 1962 és 1971 közötti időszak anyaga — kisebb módosításokkal, kiegészítésekkel — a Magyar Televízió filmarchívuma által kiadott tv-filmográfia kötetei alapján készült.

Az összeállítás tartalmazza a „Kiálts Telyes Torokal" – Képek és írások Pap Gábor művészettörténész 60. születésnapjára (Bp., 2000. Polar Alapítvány) című kiadványban megjelent bibliográfiám teljes anyagát. Ennek gyűjtésekor — az 1998. december 31-i lezárásig — a teljességre törekedtem. Ennek ellenére — mivel bibliográfiákra, szakkönyvtárak katalógusaira alig támaszkodhattam — bizonyára kimaradt jó néhány, érdeklődési körünkbe tartozó publikáció. (A stencilezéssel készült kiadványok, kis terjedelmű, néhány oldalnyi meghívók, szöveges plakátok, valamint a különféle műsorokban elhangzott rádiós és televíziós beszélgetések adatainak összegyűjtése meghaladta volna e bibliográfia kereteit.)

Az 1999-től napjainkig terjedő időszak anyagát folyamatosan kívánom beilleszteni a jegyzékbe, s  megköszönök minden ehhez nyújtott segítséget: kiadványt, bibliográfiai adatot. (kosak[kukac]mail.datanet.hu)


RÖVIDÍTÉSEK


évf. = évfolyam
Halasi Műsor = Halasi Műsor. Szerk. Rajnai Miklós. Kiadja a Városi Tanács VB. Művelődési Osztálya. Kiskunhalas.
mell. = melléklet
Őshagyomány = Őshagyomány. Tradicionális szellemi műhely. Szerk. Szigeti Árpád. Kiadja a Hagyomány és a  Transzcendencia Iskolája. Bp.
op. = operatőr
összeáll. = összeállította
p. = pagina, oldal
r. = rész
rend. = rendező, rendezte
sz. = szám, füzet
szerk. = szerkesztő, szerkesztette
t. = tábla
uo. = ugyanott
vál. = válogatta


Kezdőlap Adattár