BIBLIOGRÁFIA
PAP GÁBOR
művészettörténész munkásságáról


Bevezető,
rövidítések
ÉletrajzSzerkesztői
tevékenysége
Könyvek,
önálló művek
Tanulmányok,
cikkek
FilmográfiaRiportok,
beszélgetések
Róla írták


RÓLA ÍRTÁK

TÓTH Sándor: Változatok a műértelmezés témájára. (Válasz Pap Gábornak). = Művészettörténeti Értesítő, XXV/2. (1976.) p. 127-138.
   Ld.: "ludaspusztai kereszt"-vita.

GYERTYÁN Ervin: Az albérletbe adott esztétika. = Népszabadság, XXXVI/194. (1978. aug. 18.) p. 7.
   A Művészet című folyóirat 1978. júniusi számáról, P. G. nevének említése nélkül.
   [válasz: itt; lásd még a következő tételt!]

E. FEHÉR Pál: Nem tetszik a stílus. = Népszabadság, XXXVI/250. (1978. okt. 22.) p. 11.
   Reagálás Pap Gábor Gyertyán Ervinnek adott válaszára. [ld. az előző tételt!]

ZSIGÓ Katalin-NOVOK ROSTÁS Enikő: A Napút festője — Halason. Csontváry tér-idő szemléletéről egy dokumentumkiállítás kapcsán. = Diákszó. A Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium KISZ-szervezetének lapja, XX/1. (1984/85. szept.) p. 7.

LOVAG Zsuzsa: A korona-kutatás vadhajtásai. = Művészettörténeti Értesítő, XXXV/1-2. (1986.) p. 35-48.

MAROSI Ernő: A magyar korona a jelenkori kutatásban és a populáris irodalomban. Megjegyzések a művészettörténet-tudomány jelenlegi helyzetéhez és megbecsüléséhez. = Művészettörténeti Értesítő, XXXV/1-2. (1986.) p. 49-55.

BERTHA Zoltán: Pap Gábor művészettudós előadásairól. = Bertha Zoltán: A szellem jelzőfényei. Bp. 1988. Magvető, (JAK füzetek 34.) p. 15-19.

Pap Gábor művészettörténész. = Magyar ki kicsoda 1990. Több mint 6.000 élő személy életrajza. Főszerk. Hermann Péter. Bp. 1990. Texoft Láng Kiadó, p. 448.

BOGYAY Tamás: Kritikai tallózás a szentkorona körül. = Annales de la Galerie Nationale Hongroise 1991. — A Magyar Nemzeti Galéria évkönyve 1991. Művészettörténeti tanulmányok Mojzer Miklós hatvanadik születésnapjára. Szerk. Takács Imre stb. Bp. 1991. p. 31-36.

ARANY László: Egy műalkotás kozmikus távlatai. (Pap Gábor: Csak tiszta forrásból. Adalékok Bartók Cantata profanájának értelmezéséhez. Mandátum, 1990.) = Kapu, IV/7. (1991. júl.) p. 71.

Pap Gábor művészettörténész. = Magyar és nemzetközi ki kicsoda 1992. 12.000 kortársunk életrajza. Főszerk. Hermann Péter. Bp. 1992. Biográf, p. 672.

SZATHMÁRY István: Elfelejtett ősök üzenete jelképekkel. A Szent Koronáról művészettörténeti szemmel. = Új Néplap (Szolnok), IV/98. (1993. ápr. 28.) p. 5.

PÁPAYNÉ KEMENCZEY Judit: Gyerekek, ifjúság és a művészetek. = Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 1993. okt., p. 11-15.

SIMON Cs. József: Csak tiszta forrásból — meseolvasás "zodiákusul". Legnagyobb teremtőerő a ló (nyilas hava). = Új Néplap (Szolnok), IV/280. (1993. dec. 1.) p. 3.

GÁL Péter: A New Age — keresztény szemmel. Abaliget-Bp. 1994. Lámpás Kiadó-Szegletkő Kiadó, p. 25, 34, 41, 183.

Pap Gábor művészettörténész. = Magyar és nemzetközi ki kicsoda 1994. 12.500 kortársunk életrajza. Főszerk.: Hermann Péter. Bp. 1994. Biográf, p. 725.

BERTHA Zoltán: Pap Gábor Varázstükör című könyvsorozata. = Magyar Élet, XI.(II. új folyam)/1. (1994. jan.) p. 45-46. [A Napút festője; A jó pásztorok hagyatéka]
   Az írás angol és magyar nyelvű szórólapon is megjelent.

ARANY Lajos: Egészet akar és egészet ad a "félkrajcár". Nem csak a kicsik, a nagyo(bba)k is élvezhették a Vojtina új bemutatóját. = Hajdú-Bihari Napló (Debrecen), LI/241. (1994. okt. 12.) p. 6.
   Pap Gábor A kiskakas gyémánt félkrajcárja című bábjátékának előadásáról.

PÁSZTOR-BALOGH Judit: „Mindig a diákok hívtak”. Beszélgetés Pap Gáborral. = Hajdú-Bihari Nap (Debrecen), I/184. (1995. dec. 4.) p. 8.

Pap Gábor művészettörténész. = Magyar és nemzetközi ki kicsoda 1996. 14.000 kortársunk életrajza. Szerk. Hermann Péter. Bp. 1995. Biográf, p. 747.

Aszalós Endre: Pap Gábor: Tóth Menyhért, a képíró bölcs. = Hunnia. 71. VII/10. (1995. okt. 25.) p. 36-38.
   Könyvismertetés.

VITÉZ Ferenc: A hazatalálás filmkölteménye. = Hajdú-Bihari Napló (Debrecen), LV. évf. (1996. jún. 10.) p. 15.
   A Hazatalálás című könyv ismertetése.

Találjunk haza. "...az Úr 895. esztendejében..." = Hajdú-Bihari Nap (Debrecen), II/173. (1996. júl. 25.) p. 9.
   A Hazatalálás című könyv ismertetése.

262 TUNYOGHY Árpád: Hazatalálás? = Kötött Kéve, II/14. (1996. aug. 7.) p. 11.
   A Hazatalálás című könyv ismertetése.

BÁNDI Antal: Árpád fejedelem sírjának legendája. Kiegészítő adatok a "Pilisszindróma" című íráshoz. = Kötött Kéve,
   1. r.: II/19. (1996. okt. 16.) p. 14.¤
   2. r.: II/20. (1996. nov. 6.) p. 12.

Pap Gábor művészettörténész. = Magyar és nemzetközi ki kicsoda 1998. 14.000 kortársunk életrajza. Szerk. Hermann Péter. Bp. 1997. Biográf, p. 802.

-yCs-: Hozzászólás Pap Gábor "Angyali korona, szent csillag" című írásához. = Hunnia 96. IX/11. (1997. nov.) p. 16.

MAKOVECZ Imre: Laudáció. = Országépítő, VIII. évf., 1998/2. p. 19.

TŐKÉS László: Forradalmi tett. = P. G.: "Sors, nyiss nekem tért..." Misztériumdráma 1848-49 emlékére. Debrecen, 1998. Dél-Nyírség Bihari Tájvédelmi és Kulturális Értékőrző Egyesület, p. 5-6 (Vö. 37.)
   Bevezető.

FEKETE Orsolya: "Sors, nyiss nekem tért..." avagy Egy misztériumdráma margójára. = P. G.: "Sors, nyiss nekem tért..." Misztériumdráma 1848-49 emlékére. Debrecen, 1998. Dél-Nyírség Bihari Tájvédelmi és Kulturális Értékőrző Egyesület, p. 47-50.

ERDEI Sándor: János vitéz útja és a tarotkártya lapjai. = Hajdú-Bihari Napló (Debrecen), LV. évf. (1998. ápr. 24.) p. 15.
   A János vitéz és a Tarot című könyv ismertetése.

FEKETE Orsolya: "Sors, nyiss nekem tért..." avagy Egy misztériumdráma margójára. = Harangszó. A Királyhágómelléki Református Egyházkerület gyülekezeti lapja, 1998. júl. 15.

"Kiálts telyes torokal". Képek és írások Pap Gábor művészettörténész 60. születésnapjára. Bp. 2000. Polar Alapítvány, 526, XIX. p.
      Tartalma:
   Előszó (Dr. Végvári József)
      KÉPÍRÓK, KÖLTŐK, EMLÉKEZŐK
   Brassó Gábor: Köztünk élő Táltosok
   Eckert Judit: Ha ő beszél
   Molnár V. József: Köszöntő
   Vaskó Zsolt: Történ(e)t
   Szabó Noémi: Igazi lényem
   Király Marianna: Sors és küldetés
   Makoldi Sándor Gyula: Táltos
   Kovács András: Pap Gábor adománya a Táltosok tanításához
   Szabó Antónia: Ajándék
   Kassai Lajos: Harangot kongattak
   Badiny Jós Ferenc: A Kozmikus Út Ügyelője
   Földi Péter: Vetésforgó
   Csondor Csaba: A szabadság pillanata
   Péter László: Szárnyas Krisztus; Sámánkunyhó
   Rajnai Miklós: Pap Gábor Kiskunhalason (1982–1987)
   Marsai Ágnes: Csodafiú-szarvas
   Pikó Sándor: Régtől fogva
   Szmodics László: Szabálytalan krónika
   Novák Tamás: Útra való mese
   Hubbes Emese: Sol Iustitiae — az Igazság Napja
   Györgyfalvi Zita: A király új koronája
   Horváth István: Világ-virág
   Nagy Mihály Tibor: Szomjazó madár
   Bálint Károly: Mézesköszöntő
   Kiss Dénes: Szívparázslás
   Tikász Sándor: Darázsfészek
   Blaskó Sándor: Úr-kapu
   Gyöngy Virág: A Szent Korona
   Hervay Tamás: A MaGeRő-nek útja
   Túriné Makoldi Gizella: Gyermekkori emlék
   Gyergyádesz László: „Kiálts Telyes Torokal..."
   Turi Endre: A három jó kívánság
   Peter Csakir: Lelkem legmélyéből
   Mihail Calkalamanidze: Kecskemét
   Larissza Mahova: Látóvá tesz bennünket
   Praszki Vitti: Ihletett lélek, hatalmas műveltség
   Szöllősi Zoltán: Versek
   Nyikolaj Vdovkin: Pap Gábor — az ábrázoló művészetek képi nyelvének értő elemzője
   Berecz András: Két gyerekes képeslap
   Alekszej Mukusev: Fontos vagyok a világnak művészként
   Szczuka Attila: Tájékoztató a belváros-lipótvárosi szakorvosi rendelőintézet építészeti és művészeti programjáról
   Honty Márta: Életfa; Sárkány
   Tóbiás Klára: Megszólítanak az ősök
   Koszta Zsófia: Mit jelent számomra a tűzzománc?
   Bobonka Kornél–Papp Antónia: Zománcképek
   Szász Zsolt: Mester és tanítványok
   Láposi Teréz: Báb és lélek
   Elekes Károly: Nimród
   Stefanovits Péter: Melkisédek
   Máté László: Az Örökség Alapítvány Magyar Hagyomány Műhelye
   Vojtina Bábegyüttes: Vojtina-emlékek
   A debreceni regöscsapat: Regölés
   Máthé Lajos: Napnyugta és napkelte az Aszekrem-hágón
   Antal István: Hétmérföldes
   Sziklai Ákos: Családi ház faoromzatai
   Kustár Zsuzsa: Vallomások a magyar népmese-, ballada- és mondavilágról
   Győri László: Lélekmadár; Őstudat
   Rózsa György: Mitikus idők igézetében
   Csete György: A misszió
   Makovecz Imre: Arra, amerre
   Oláh Tibor: Korpusz, Teremtés
   Ötvös Tünde: Tálak
   Szabados György: Mit énekelnek a magyarok?
   Bors István: Életfa; Pieta
   Géczy Gábor: Mese a kertészről, a magról és a MAG-ról
      KUTATÓK
   Hagymás István: Lendva, Hegy
   Szőcs István: A kibédi táltosnő
   Kabay Lizett: A zöld csillag meg a mennyben járt kalotaszegi leány
   Ordasi Péter: Csodafiú-szarvas
   Szelestey László: Táltosok nyomában
   Szűcs Sándor: „A mindenséggel mérd magad!"
   Juhász Zoltán: Egy gyimesi furulyás — Tímár Viktor
   Kaszás Ákos–Kaszásné Tóth Judit: Megszólal a zengő-bongó világfa
   Kozma Mihály: Pléhkrisztus
   Harangozó Imre: „Mert mü es magyarok vagyunk..."
   P. Szalay Emőke: Úrasztali cserépkorsók az Alföldön és Kárpátalján
   Makoldi Sándor–Makoldi Sándorné: Síppal-dobbal, avagy rosta lyukával?
   Tóth László: A Tévelygő juhász
   Csókos Varga Gyöngyi: Kötés–oldás
   Takács György: „Meg indul a Szent Antal nagy Kalastorombol"
   Gyárfás Ágnes: Istennő-modell a magyar népmesében és -balladában
   Winkler Zoltán: Mátyás anyja (részletek)
   Németh Zoltán: Csontváry csataképei
   Túri Péter: Csontváry Kosztka Tivadar: Egy cédrusfa Libanonból
   Baráz Csaba: A tektogenezis festője
   Marczin Attila: „Hegyen, völgyön, erdőn járkálnak utánam"
   Szakács Attila: Kis útmutató a királylányhoz
   Fodor Zoltán: Jó Pásztor a Világtükörben
   Sólyom Ferenc: Szent szavakkal „háromkodom"
   Marácz László: Módszertani-elméleti útmutatás a magyar nyelv kutatásához
   Végvári József: Szirmok közül szárnyra kelő szellem
   Gál Péter József: Szentlélek és Turul
   Gerber Gizella: Olvasni-írni tanulunk
   Lőrincz Ibolya: Magyarország felébresztése
   Kardos Ibolya: Gondolatok a hazai tanügyfejlesztésről
   Csomor Mária: Nyitott óvoda Zengővárkonyban
   Kozmáné Bődi Ildikó: Életfolyam
   Tilless Béla: A szabadegyetem és Pap Gábor
   Keszey Tivadar-Molnár Zsuzsanna: A mi iskolánk
   Platthy István: A virágba borult csillagok
   Gyöngy Péter: Egyetem és Galéria
   Hintalan László János: Magvetés
   Buka László: Táj, amit nagyon lehet — és kell - szeretni: a haza
   Koszecz Sándor: „...Fű kizöldül ó sírhanton..."
   Farkas Zoltán: „...dobom rögtön elragadj!"
   Szántai Lajos: Helyszínbejárás Szent László királlyal
   Gyarmathy István: A természetvédelem szelleméről
   Molnár Géza: Ember és természet; természet és ember
   Grandpierre Attila: A magyar kultúrkör népeinek felfogása az élő Világegyetemről
   Vass Csaba: Szakrális világközösség
   Kocsis István: A szakrális fejedelem és a magyar küldetéstudat
   Andics Árpád: A fény-KORONA, avagy a világ világossága
   Domonkos László: „A magyarok szemrevaló, szép külsejű emberek..."
   Bertha Zoltán: Pap Gábor Varázstükör című könyvsorozata
   Bakay Kornél: A tudomány és minősítése
   Bradák Károly: A székesfehérvári V/41-es jelzetű sírláda
   Naszák István: Beszélő geográfia
   Kósa Károly: Bibliográfia Pap Gábor művészettörténész munkásságáról

Kezdőlap Adattár