BIBLIOGRÁFIA
PAP GÁBOR
művészettörténész munkásságáról


Bevezető,
rövidítések
Életrajz Szerkesztői
tevékenysége
Könyvek,
önálló művek
Tanulmányok,
cikkek
Filmográfia Riportok,
beszélgetések
Róla írták


KÖNYVEK, ÖNÁLLÓ MŰVEK

1965

Nagy Balogh, Nagy István, Tornyai. Bp. 1965. Képzőművészeti Alap, 30 p., mell. (18) t. (Az én múzeumom 10.)

Nagy István. (1873-1937). Bp. 1965. Corvina, 31 p. 27 t. (A művészet kiskönyvtára 70.)

1983

1984. Happy new year. Glückliches neues jahr. Bonne année. Medimpex. Asztali naptár. Szerk. és a szöveget írta: Pap Gábor. Grafika: Csathó Pál. Bp. 1983. Publishing House of the Art Foundation, 117 t.
   A sámánok gyógyító tevékenysége.

1986

A Napút festője. Dokumentumkiállítás Csontváry Kosztka Tivadar életéről és munkásságáról. Bp. Fő tér 1. Óbuda Galéria (Zichy kastély), 1986. szeptember 16–november 2. Katalógus. A kiállítás és a katalógus anyagát vál. és szerk.: Pap Gábor. Bp. 1986. Óbuda Galéria, 20 p., mell. (11) p.
      A melléklet tartalma:
   Csontváry és a Napút.
   Téridő-viszonyok leképeződése Csontváry festményein.
   Fejezetek Csontváry mitikus történelméből.

1988

"Csak tiszta forrásból..." Adalékok Bartók Cantata profanájának értelmezéséhez. Debrecen, 1988. KLTE Közművelődési Titkársága, 68 p. (Művészet és világkép.)

Népköltészetünk és az évkör. Tudománytörténeti vázlat (a Gödöllői Galéria "Balladás képek" című kiállításához). Gödöllő, 1988. Petőfi Sándor Művelődési Központ, 49 p., borító, (2) t.
   A tasakon: Balladás képek. Gödöllői Galéria, 1988. október.

1990

Csak tiszta forrásból. Adalékok Bartók Cantata profanájának értelmezéséhez. Bp. 1990. Kós Károly Egyesülés–Mandátum Könyv Bt., 304 p. [ismertetése]

1991

Népmeséink és az évkör. Tudománytörténeti vázlat (a Gödöllői Galéria "Mesés képek" című kiállításához). 1991. május. Gödöllő, 1991. Petőfi Sándor Művelődési Központ, 43 p.

1992

A Napút festője. Csontváry Kosztka Tivadar. Debrecen, 1992. Pódium Műhely Egyesület, 71 p., 24 t.
(Varázstükör 1.) [ismertetése, 2. kiadása]
      Fejezetei:
   Csontváry és a Napút.
   Téridő-viszonyok leképeződése Csontváry festményein.
   Fejezetek Csontváry mitikus történelméből.
   Csontváry a kortársak között.

1993

Jó pásztorok hagyatéka. Magyar népművészet. Debrecen, 1993. Pódium Műhely Egyesület–Magányos Kiadó, 128 p., 24 t. (Varázstükör 2.) [ismertetése]
      Fejezetei:
   A magyar népművészet jelrendszerének jelentésrétegei.
   Népművészetünk téridő-keretei.
   A jelrendszer működésének próbája.
   Asztrálmítoszi nyomok a dunántúli magyar pásztorművészetben.
   A világ képe egy kerek tükörben.
   A magyar népi műveltség hétköznapi és ünnepi arca.
      Függelék:
   Isten csillagvára. Ősi természetvallás nyomai a dunántúli népművészetben.
   Népművészetünk "képírási" jelentésszintjének néhány sajátossága.

Jött éve csodáknak. A magyar csillagmítoszi hagyomány élő Atillája. Írta és összeáll: Pap Gábor. Bp. 1993. Szabad Tér Kiadó, 72 p.

Szépen zengő pelikánmadár. Bábjáték. Benedek Elek meséje nyomán bábszínpadra átdolgozta Pap Gábor. Előszó: Tömöry Márta. Bp. 1993. Magyar Művelődési Intézet, 41 p.

1995

A képíró bölcs. Tóth Menyhért. — Turai G. Kamil: A sámánfestő. Tóth Menyhért-emlékek Miskén. + Pap Gábor: A feketétől a fehérig. Tóth Menyhért zarándokútja. Debrecen, 1995. Sztélé Alapítvány, 230 p. [ismertetése]
      Függelék:
   Tóth Menyhért, a képíró.
   Tóth Menyhért, a Bölcs.

1996

Hazatalálás. "...az Úr 895. esztendejében..." Filmköltemény. Debrecen-Budapest, 1996. Pódium Műhely Egyesület—Magyar Őstörténeti Kutatói és Kiadói Kft.–Magányos Kiadó, 143 p. [ismertetései]
      Kísérő kiadvány:
   Vezérlő csillagok. Néhány összefüggés a szerves műveltség megközelítéséhez. Összeáll. Antal István.  

1997

"Angyali korona, szent csillag". Beszélgetések a magyar szent koronáról. Jászberény, 1997. Jásztel Rt., 62 p.
      Függelék:
   Rasdi mesél. Gondolatok a szkíta népi-nemzeti szertartásrendről.

Fényhimnusz. Kappadókia barlangszentélyeiben. Bp. 1997. Design & Quality, 52 p.

Karácsony a magyar csillagos égen. Debrecen, 1997. Palocsa Természetvédő és Hagyományőrző Egyesület, (Főnix könyvek 5.) 92 p.

1998

János vitéz és a Tarot. Pap Gábor előadása alapján tanította az 5. osztályban Lőrincz Ibolya az 1993/94-es tanévben. Bp. 1998. Örökség Könyvműhely, (A magyar irodalom gyöngyszemei csillagmítoszi foglalatban) 72 p. [ismertetése]

A Fehér Ló és a Fekete Bárány fiai. "Kis-éves" és dekanátusi rend a magyar népmesék egy csoportjában. Debrecen, 1998. Dél-Nyírség Bihari Tájvédelmi és Kulturális Értékőrző Egyesület, (Főnix könyvek 12.) 84 p.

A Napút festője. Csontváry Kosztka Tivadar. Debrecen, 1998. Pódium Műhely Egyesület, 71 p., 24 t. (Varázstükör 1.) Második kiadás.

"Nézz egy kicsit a fejembe". A hagyományörökítés útjai a szkítautód népeknél. Debrecen, 1998. Dél-Nyírség Bihari Tájvédelmi és Kulturális Értékőrző Egyesület, (Főnix könyvek 10.) 74 p.
      Fejezetei:
   Nimród, Atilla, Árpád — asztrámítoszi keretben.
   Ünnepi beszéd a sárospataki Árpád-emlékmű avatásakor.
   A Ló és a Nő. Mindenségünk alakulásai a szkítautód népek képzeletvilágában.

"Sors, nyiss nekem tért..." Misztériumdráma 1848-49 emlékére. Debrecen, 1998. Dél-Nyírség Bihari Tájvédelmi és Kulturális Értékőrző Egyesület, (Főnix könyvek 11.) 50 p. [bevezető; ismertetése]

1999

PAP Gábor–SZABÓ Gyula: Az ember tragédiája a nagy és a kis Nap-évben. Bp. 1999. Örökség Könyvműhely, (A magyar irodalom gyöngyszemei csillagmítoszi foglalatban) 135 p.
      Tartalma:
   Pap Gábor: Bevezető.
   Madách Imre: Az ember tragédiája. Drámai költemény. 1859-60.
   Pap Gábor: A Tragédia csillagmítoszi értelmezése a „nagy évben”.
   Szabó Gyula: Az ember tragédiája és a kis évkör.

Hazatalálás. Művelődéstörténeti írások. Bp. 1999. Püski, 574 p., 24 t.
       Tartalma:
   A mindenséggel mérd magad! Népművészetünk jelképvilágáról
   A Galéria ment — és maradt. Egy (nemlétező) kiállítás képaláírásai
   A magyar népművészet jelrendszerének jelentésrétegei
   Népművészetünk téridő-keretei
   A jelrendszer működésének próbája
   A magyar népi műveltség hétköznapi és ünnepi arca
   Isten csillagvára. Ősi természetvallás nyomai a dunántúli népművészetben
   Asztrálmítoszi nyomok a dunántúli magyar pásztorművészetben
   A világ képe egy kerek tükörben
   Tojás-hímek, írozó nők. A magyar húsvéti tojások ábráinak asztrálmítoszi vonatkozásairól
   Egyező és keresztező. A Vízöntő-paradoxon szakrális vonatkozásairól
   Képkeretek — életkeretek
   A teremtő ige működése a négyzetrácsban
   Népművészetünk „képírási" jelentésszintjének néhány sajátossága
   Az ige, mint mitikus teremtő erő
   Letapogatott hangzatok vagy struktúramodellek? Újabb adalékok a zenés-szöveges információk képi megjelenítésének problémaköréhez
   Népmeséink és az évkör. Tudománytörténeti vázlat
   A világvándora herceg
   Vízi Péter és Vízi Pál
   Küldetésünk Európában és a világban. A magyar nemzettudatról — dióhéjban
   Történelem — és „Történelem". A Gresham-kör és a monumentális művészetek — Bernáth Aurél történelme tükrében
   A ló és a Nő. Mindenségünk alakulásai a szkítautód népek képzetvilágában
   Jött éve csodáknak. A magyar csillagmítoszi hagyomány élő Atillája
   Árpád és műve — 1100 év távolából. Ünnepi beszéd a sárospataki Árpád-emlékmű avatásakor
   Hazatalálás... az Úr 895. esztendejében
   Rasdi mesél
      A Magyar Szent Korona. Tények, következtetések, feltételezések
   Formai és funkcionális rokonítások
   Ábrázolhatatlan! — Dehát milyen is?
   Tárgy vagy élőlény?
   Jelképes vagy valóságos működés?
   Megkötések a koronázással kapcsolatban
   Kitérő Fehérvár ürügyén
   Vissza a koronázáshoz — az időpont és a beavató személy szerepe
   Anomáliák — a három uralkodóképmás
   Négyféle kettőség a Szent Korona képrendjében
   Görög és latin nyelv: bölcsesség és hatalom
   Eltakart képek — megszűrt üzenetek
   Közjáték a palásttal — Sephanus és Gisla
   A Bertalan-szindróma
   A maradék két különbözőség
   Kozmosz vagy káosz?
   „Szentülés" a történelemben — és a naptárban
   Mikor? Hol? Miért és miért nem...?
   A „szkíta kereszténység" üdvtörténeti programja
   Atillától Szent Istvánig

2000

Nefelejts. Emlékezetre méltó dolgok népmeséinkről, csillagainkról, sorsunkról. Bp. 2000. Örökség Könyvműhely, 235 p.
      Tartalma:
   Ne felejts!
   A kismalac és a farkasok
   A vén kutya
   A kiskondás
   A zsoltáréneklő madár
   A kígyókirály gyűrűje
   A repülő kastély
   A világvándora herceg
   A világvándora herceg – bábjáték
   A világ zengő csodafája

2003

Mag hó alatt — Télutón. Bp. 2003. Püski, 592 p.
      Tartalma:
      MAG HÓ ALATT
   Évezredzáró-évezredváró gondolatok
   Csillagok felé
   „Mag hó alatt"
      A MAGYAR MŰVELTSÉG HAT ALAPPILLÉRE
   A magyar művészet pillérei
   Ami élni segít
   A mindenség képe egy aranykancsón
   A nagyszentmiklósi kincs 2. sz. kancsójának képrendjéről
   A magyar Szent Korona
   Gyorsjelentés a Korona-kutatás állásáról
   Fejezetek a Szent Korona és a koronakutatás történetéből
   Blöff vagy szenzáció?
   „Valaki álmodhat róla"
   Ne mondja
   A veleméri templom falképei
   „A bölcsesség házat épít magának"
   Festett kazettás templomi mennyezeteink
   „Az ég mennyezeti"
   „Az egek beszélik..."
   Tűnődések a técsői mennyezet alatt
   Magyar népművészet
   Virág a négydimenziós üvegházban
   Népi műveltség — múlt vagy jövő?
   „Hítt engem is útitársnak..."
   A teremtő pipaszó
   Beszédes jelek Isten ostorán
   Karácsony a magyar csillagos égen
   Mondjunk új örömet!
   Csodakút - Az organikus gondolkodás szerepe az óvodai nevelésben (1995)
   Holló úr meg rókáné
   Népköltészetünk és az évkör
   „...Lehet Napút Jegyeinek is nevezni"
   Zarándoklás Csontváry cédrusaihoz — három szakaszban
      KORTÁRSAK KÖZÖTT
   A képírás gondjai és esélyei a XX. századi Magyarországon
   Erdélyi képeslap
   Vásárhelyi mozaik
   Kincsek és mű-kincsek a Barbaricumból
   Népi — népiesch — anti-népiesch
   Szállingózó kultúrjavak
   A meg nem gondolt gondolat
   Példázat a népi műveltségről, amely csak megélve lehet eleven
      GYERMEKEINK IS SZERETNÉK MEGÉLNI
   Pillanatképek vagy folyamatábrák?
   Nemzeti kincsünk, a magyar nyelv
   Mondai történelmünk
      KÉRDŐJELEK ÉS FELKIÁLTÓJELEK
   Élő földrajz — beszélő történelem
   A héj összeesküvése a mag ellen
      MUSZÁJ-HERKULES
   Emese álma
   Hol vagy, István király?
   UTÓHANG
   Hivatkozott irodalom
   A kötetünkben szereplő írások előzményei

2007

Száll az Isten házadra. Ősvallási elemek téli napfordulós népi szertartásainkban. Debrecen, 2007. (Főnix Könyvek 71.)
      Tartalma:
   Karácsony a csillagos égen
   Mondjunk új örömet! A regölés asztrálmítoszi kereteiről

2009

Fényre éledő örömüzenet. Ünnepváró elmélkedés középkori finnországi templomokban. Bp. 2009. Polar Könyvek, 191 p.

2011

Lúdas Matyi avagy a magyar nemes megigazulása. Bp. 1911. Két Hollós, (A magyar irodalom gyöngyszemei – csillagmítoszi foglalatban) 162 p.
      Tartalma:
   Bemelegítés
   Lúdas Matyi képes fele
   Fazekas Mihály: Lúdas Matyi
   Első nekifutás
   Második nekifutás
   Harmadik nekifutás
   Negyedik nekifutás
   Pap Gábor: Lúdas Matyi – bábjáték
   Levezető gyakorlat   


Kezdőlap Adattár