Tücsök & Blogár - 006

 A liftben 2011. jún. 6.
Az 1990-es évek harmada táján a Művelődési és Közoktatási Minisztérium épületében jártam. A liftbe lépve egy láthatólag otthonosan viselkedő hölgytől érdeklődtem. Ő igen méltatlannak találta, hogy leereszkedjék egy közönséges földi halandóhoz.
Visszafelé egy férfiúval utaztam. Őt nem tudtam megelőzni a köszönéssel. Barátságosan érdeklődött, hogy sikerült-e elintéznem az ügyet, amiért érkeztem. Ő volt a miniszter, Mádl Ferenc...

 Az új nagycsalád-modell: papa, mama, 2 gyerek, macska 2011. máj. 25.
CORA akciós katalógus 2011. május 26—június 8. 23. oldal

 Vezéry Ödön, a Magyar Rádió, Nagybánya, és a posta gyorsasága 2011. máj. 12.
Ismeretlen gyártójú rádió 1928-1930-ból a Magyar Rádiómúzeum gyűjteményében    1929 novemberében két hírt adott közre egy hét különbséggel a Jász-Nagykun- Szolnokmegyei Lapok. Az elsőt 21-én:
   A budapesti Rádió igazgatósága Vezéry Ödönnek, lapunk szerkesztőjének Petőfi Sándorról és fiáról Zoltánról, valamint Bem apóról, a magyar szabadságharc hős tábornokáról írott emlékírásait felolvasásra elfogadta, azok Vezéry Ödön visszaemlékezései (aki még látta Petőfit, Bem apót és Petőfi Zoltánt) címen fognak előadásra kerülni vitéz Garamszeghy Géczy Sándor, a Nemzeti Színház kiváló művészének felolvasásában. Az előadás napja holnap, pénteken f. hó 22-re délután 5 óra 10 percre van kitűzve. A felolvasás értékét, mely történeti vonatkozásaiban is a hallgató közönség érdeklődését fogja felkölteni, nagyban emeli a kitűnő művész, Garamszeghy előadása, ki hazai előadó művészeink között az első helyet foglalja el s előadása bizonyára nagy élvezetet fog nyújtani a hallgató közönségnek.
    A második hírt egy hét múlva, 28-án közölte a lap:
   N. Vezéry Ödön úrnak Szolnok. A régi dicső Nagybányának jelenlegi bús magyar polgárai közül többen átszellemülve hallgatták végig e hó 22-én Nagyságyod „Viszaemlékezéseit" amelyet vitéz Garamszeghy Sándor színművész úr oly kedves közvetlenséggel és hanghordozással tolmácsolt, mintha szemtől szembe beszélt volna velünk: Petőfiről Bem apóról, Petőfi Zoltánról, a régi derék nagybányai polgárokról és a mi néhai jó öreg grófunkról, Teleki Sándorról s ezzel kapcsolatban a 48-as időkben, szeretett városunk határán lefolyt győzelmes ütközetről. Ezen nagyidők tanúi már rég nyugosznak az örök valóságban, azonban a későbbi nemzedék előre haladottab korú fiai az ősök elbeszélései és szájhagyományai után átszellemült jó érzessel vettük a szeretett városunkat is érdeklő 48-as események Rádión való ismertetését, amiért hálás köszönetet mondok magam és polgártársaim nevében Nagyságodnak a visszaemlékezéseivel nekünk nyújtott kitűnő szellemi élvezetért. Fogadja nagyrabecsülésem őszinte kifejejezését, amely mellett vagyok teljes tisztelettel Kupas Mihály cipészmester, nagybányai ipartestületi elnök.
Rékai Gábortól, a Kossuth Rádió Hangalbum című műsorának szerkesztőjétől tudom, hogy a felvétel nem található meg az archívumban. A Petőfi Sándorral és a Petőfi Zoltánnal történt találkozásról megemlékező — valamint A lengyel menekült című — írása azonban olvasható honlapomon.
Felhívom még a figyelmet arra, hogy az adás 1929. (!) november 22-e délutánján hangzott el Budapesten. Ezt hallgatták Nagybányán, s november 28-án már közölte a szolnoki újság a nagybányai hallgató véleményét. A levelet leghamarabb 22-én este adhatták fel az akkor (is) Romániához tartozó városban, s a román és a magyar posta közreműködésével legkésőbb 27-én a Szolnokon, a címzettnél kellett lennie úgy, hogy a feladó aligha tudhatta a pontos címet. (A Magyar Posta régi legendás pontosságát és mai lassúságát illusztráló cikkem  A posta bravúrjai címmel olvasható.)

 Búzaszentelés Szolnok-Tenyőszigeten 2011. máj. 7.
Búzaszentelés Szolnok-Tenyőszigeten 	2011. máj. 7.
Búzaszentelés Szolnok-Tenyőszigeten 	2011. máj. 7.
Búzaszentelés Szolnok-Tenyőszigeten 	2011. máj. 7.
Búzát szentel Kómár István rákóczifalvi (és Szolnok-szandaszőlősi) plébános
Szolnok-Tenyőszigeten a Bereczki Máté Gazdakör szervezésében.

 Előadás a szolnoki Szabadság térről 2011. máj. 6.

Szolnokról – szolnokiaknak

Tisztelettel meghívjuk a
Megyei Könyvtár Verseghy Termébe
2011. május 11-én (szerdán) 16 órára, ahol

SZABADSÁG TÉR
EGY SZOLNOKI KÖZTERÜLET „ÉLETRAJZA“
címmel
KÓSA KÁROLY
tart előadást

A helyismereti programra minden érdeklődőt
szeretettel vár a Verseghy Kör
Sok szolnoki lakos nem tudja, merre található városában a Szabadság tér. Pedig ez a Tisza és Zagyva össze-
folyásához közeleső földdarab az egyik legfontosabb közlekedési csomópont „a Tisza fővárosában“. Bemutatjuk, hogyan változott az elmúlt fél évezredben. Megismerkedünk  épületeivel, szobraival, lakóival. Mindezt térképekkel, metszetekkel, tervrajzokkal, régi képeslapokkal, archív és vadonatúj fotókkal, könyvrészletekkel, iratokkal, újsághírekkel és -cikkekkel illusztráljuk. Mindenről szó lesz, ami fontos, és számos dologról, ami nem fontos.

 A (szolnoki) burzsoázia diszkrét bája 2011. ápr. 26.

A férfiú vidáman, hajlékonyan — szemmel láthatólag tyúkszem által sem zavarva — pakolgat Mercedesébe egy áruház mozgáskorlátozottaknak fenntartott parkolóhelyén.
(Egyedül ült be autójába, s úgy távozott — 2011.04.23  9 óra tájékán.)

 Eltűnt szolnoki szobrok 2. 2011. ápr. 13.
Laborcz Ferenc: Vonulók. Fotó: Kósa Károly, 1994.
Laborcz Ferenc (1908-1971) szobrászművész utolsó alkotásainak egyike az 1970-ben felavatott Óvodások (Vonulók) című alumínium szoborkompozíció. A Verseghy parkban, a Sóház és a Kellner Gy. utca találkozásánál álló szobrot 1994-ben fényképeztem. (Méreteit jól érzékelteti mellette álló négyéves leánykám. Háttérben a Damjanich Uszoda kerítése.) Még abban az évtizedben megrongálta egy autó — nem hivatalos információ szerint, s valahová elszállították az alkotást.  A talapzat 2009 őszén még a helyén volt.
Az index.hu Eltűnt emlékművek Szolnokon című fórumának hozzászólói e szoborról sem feledkeztek meg.
Fejlemény: a szobrot felújította Laborcz Flóra ötvösművész, s Szolnok város vezetése keresi a megfelelő helyet az alkotás számára (ld. SzoborLap.hu).

 Eltűnt szolnoki szobrok 1. 2011. ápr. 13.
Bencsik István: Sellő. Fotó: Kósa Károly, 1994.
Bencsik István: Sellő. Fotó: Kósa Károly, 1994.
Bencsik István szobra a Szolnoki útikalauz c. könyvben.Bencsik István (1931-) szobrászművész Sellő című bronz kútszobrát 1966-ban avatták fel a Kossuth tér 10. számú épület, a "Lordok háza" Táncsics M. utca felőli nyitott "udavarán". A Szolnoki útikalauz (1970) szerzője által Ülő lány címen ismert szobrot az 1990-es években ellopták. Akkor tőlem kért fotót az önkormányzat illetékes munkatársa, Rontó Antal. (Vajon most van-e ilyen munkatárs?)
Az itt testet öltött bronz azóta valószínűleg egy másik szoborban "reinkarnálódott". 
Az index.hu Eltűnt emlékművek Szolnokon című fórumának hozzászólói sokáig nem feledkeztek meg e szoborról.

 Daczó Lukács Árpád a Pogány-havason 2011. ápr. 12.
Daczó Lukács Árpád. Fotó: Kósa Károly, 1990-es évek közepe
Daczó Lukács Árpád. Fotó: Kósa Károly, 1990-es évek közepe
Daczó Lukács Árpád (Déda, 1921. július 27. -) ferences szerzetes, plébános, néprajzkutató kedvenc virágával, az általa (is) pünkösdi rózsának nevezett zergeboglárral (Trollius europeaus). Az 1990-es évek közepe táján együtt utaztunk át a Csíki hegyeken. Ezeket a képeket akkor készítettem a Pogány-havason. Rendje dési kolostorában élt. Remélem, most is egészséges. Innen köszöntöm!

 A szolnoki Illés Antal festményei egy pozsonyi árverésen 2011. ápr. 11.

Tehenek a vízben (Kravy pri vode)Egy nő ...val/vel az erdőben (Žena s nošou v lese)
Az Illés Antal (Szolnok, 1871. szept. 1. – Szolnok, 1911. júl. 3.) festőművészről írt cikkem régóta olvasható honlapomon. Említem még Lengyel Antal életrajzában, s "blogom" előző oldalán is. Statisztikám mutatja, hogy rendszeresen látogatják e lapokat szlovákiából (legtöbbször szlovákra fordítva). Ezért utánanéztem, mi az oka ennek. Hamarosan kiderült, hogy a pozsonyi SOGA aukciós cég árverésén szerepel a szolnoki festő két alkotása. Mindkettő 41x53 cm-es vászonra festett olajkép. Jó lenne, ha a képek szolnoki gyűjteménybe kerülnének, vagy legalább láthatnák őket a szolnoki művészetkedvelők 2011-ben, a művész születésének 140., halálának 100. évfordulóján. Külön érdekesség, hogy a 140. születésnapot Szolnok város napján, szeptember 1-én ünnepelhetjük.

Régebbi Kezdőlap Újabb