Ádámfi György
Avi-Saul Mordeháj
Csekey István
Czakó Elemér
Dancsi József
Dizseri Tamás
Druzsbáczky György
Elek István
Gácsi Mihály
Galgóczy Erzsébet
Hild Viktor
Laki Kálmán
Lenk Gusztáv
Pap István
Polgár Jozefa
Radvánszky József
Rédl János
Sóki Imre
Somogyi Ignác
Sóskúti Margit
Szalay János
Szepessy Mihály
Szűcs Sándor
Szüsz Dávid
Thiery Péter
Tóth Csongorné
Varga Sándor Frigyes
Vezéry Ödön
Vidor Győző
Vörös István

A Panel című lapban megjelent sorozat
NEVEZETES SZOLNOKIAK

Druzsbáczky György
a bukovinai magyarok atyja


Druzsbáczky György 1813. április 25-én, a szepességi Podolinban látta meg a napvilágot. Szülei korán elhunytak, ám vagyona lehetőséget nyújtott tanulmányai folytatására. Iskolái nagy részét Egerben végezte. Egy távoli tanulmányútjáról betegen visszatérve Podkamien dominikánus kolostorába fogadták be. A Julianus útján elindult ifjú a szerzeteséletet megkedvelve maga is Julianus rendje, a domonkos közösség tagja lett.

A megnyerő külsejű, ékesen szóló Druzsbáczky 1848-ig a rend lembergi német, illetve lengyel szónoka volt. A szabadságharc híre fellelkesítette, s a Lembergben állomásozó Lenkey-huszárokat a lobogó fehér reverendában lovagló Druzsbáczky vezette át a Kárpátok bércein.

Tábori lelkészként részt vett szabadságharcunkban, s több sebet is kapott. Többen állították, hogy a szolnoki ütközet során esett fogságba. Josefstadti börtönévek után a bukovinai székelyek lelkipásztora lett.

Józseffalván egy bérelt házban tartották az istentiszteleteket. Druzsbáczky gyűjtést indított. Magyarországra utazott, kiterjedt levelezést folytatott, lapszerkesztőkkel tárgyalt. Fel is épült a szép templom, s mellé az iskola is. A bukovinai magyar nyelvű közép- és felsőoktatás hiányában székely fiúkat hozott Magyarországra tanulmányaik folytatására. Így lett idővel több magyar papja, tanítója a bukovinai magyaroknak.

Jókai Mórral leveleket váltott, s barátjának tartotta őt Deák Ferenc, a haza bölcse is.

1897. november 13-án zárult áldásos élete. A józseffalvi templomkertben lévő sírkeresztjére a „Pater Hungarorum Bukovinae”, a Bukovinai Magyarok Atyja feliratot vésték.

Sem szülő-, sem nyughelyén nincs már magyar közösség, mely fenntartaná emlékét, így tegyük ezt meg mi, szolnokiak!


Nyomtatásban: Panel, XII/3. 2009. március, p. 5.

Kezdőlap
Irományok