Ádámfi György
Avi-Saul Mordeháj
Csekey István
Czakó Elemér
Dancsi József
Dizseri Tamás
Druzsbáczky György
Elek István
Gácsi Mihály
Galgóczy Erzsébet
Hild Viktor
Laki Kálmán
Lenk Gusztáv
Pap István
Polgár Jozefa
Radvánszky József
Rédl János
Sóki Imre
Somogyi Ignác
Sóskúti Margit
Szalay János
Szepessy Mihály
Szűcs Sándor
Szüsz Dávid
Thiery Péter
Tóth Csongorné
Varga Sándor Frigyes
Vezéry Ödön
Vidor Győző
Vörös István

A Panel című lapban megjelent sorozat
NEVEZETES SZOLNOKIAK

Sóki Imre
a Szolnoki Járműjavító mérnöke,
sportéletének szervezője


Makón született 1897. október 31-én. A helyi gimnáziumban folytatott jeles eredményű tanulmányai után Makó város támogatásával — melyet osztálytársával, a híres színművésszé vált Páger Antallal együtt kapott meg — elvégezte a Magyar Királyi József Műegyetemet, és 1923-ban átvehette gépészmérnöki oklevelét. Ennek birtokában a MÁV által meghirdetett állásra pályázott. Egy évet Debrecenben töltött, majd 1924 nyarán a MÁV Szolnoki Járműjavítójához került beosztott mérnöknek.

A Vörösmarty utca 4. számú házban talált albérletet. Tíz évvel később főbérlője lányával, az akkor 19 éves Makai Juliannával kötött házasságot, aki két gyermekkel ajándékozta meg.

Közben beosztott mérnökből a kocsiosztály vezetője lett, s valódi közéleti emberré vált. Ehhez hozzájárult a sport szeretete is. Kiváló eredményeket ért el a lövészetben és a sakkban, szervező tehetségét pedig a Szolnoki MÁV SC-ben kamatoztatta: szakosztályvezetőként, elnökségi tagként szervezte az első osztályú labdarúgócsapatot.

1944 novemberében a helyi szovjet parancsnokság őt bízta meg a hadiüzemnek nyilvánított Járműjavító háborús kárainak megszüntetésével, az üzem beindításával. A katonák visszavonulása után a vállalat műhelyfőnöke, majd 1950-ben műszaki igazgatója, az ismét beindult „tanonciskola” vezetője, és tanára lett. A sportélet újjászervezésében is jelentős szerepet vállalt.

A sok eredményt a politikai rendszer nem hálálta meg. 1953-ban leváltották műszaki igazgatói posztjáról, és visszaminősítették a kocsiosztály vezetőjévé. 1956 tavaszán egy rendkívüli nyugdíjaztatási periódust kihasználva nyugállományba vonult. 1983. március 5-én végződött földi pályafutása.

Nyomtatásban: Panel, X/11. 2007. december, p. 8.

Kezdőlap
Irományok