Ádámfi György
Avi-Saul Mordeháj
Csekey István
Czakó Elemér
Dancsi József
Dizseri Tamás
Druzsbáczky György
Elek István
Gácsi Mihály
Galgóczy Erzsébet
Hild Viktor
Laki Kálmán
Lenk Gusztáv
Pap István
Polgár Jozefa
Radvánszky József
Rédl János
Sóki Imre
Somogyi Ignác
Sóskúti Margit
Szalay János
Szepessy Mihály
Szűcs Sándor
Szüsz Dávid
Thiery Péter
Tóth Csongorné
Varga Sándor Frigyes
Vezéry Ödön
Vidor Győző
Vörös István

A Panel című lapban megjelent sorozat
NEVEZETES SZOLNOKIAK

Vidor Győző
a kereskedelmi szakoktatás főigazgatója


Szolnokon született 1905. február 15-én. A középiskolát is itt végezte. 1922-től a közgazdasági egyetem hallgatója volt, ahol különösen a dr. Czettler Jenő által vezetett gazdaságtörténeti szemináriumban tűnt ki. Később a felsőkereskedelmi iskolai tanárképző intézetben tanári diplomát is szerzett. 1926-ban visszatért szülővárosába, ahol a Felsőkereskedelmi Iskola tanára lett. Dr. Száz János — egykori tanítványa, majd kollégája — így emlékezett rá 1986-ban: „a biztos szaktudás, széleskörű műveltség, a szellemes vitakészség megtestesülése, akitől leendő pályámhoz a legtöbbet leshettem el…

Tanári munkája mellett tíz évig a Szolnoki Újság munkatársa, majd a Nemzeti Jövőnk, azután a Tiszavidék című lap felelős szerkesztője volt. Közben, 1933-1934-ben a Szolnoki Tükör című lapot is szerkesztette. Már az első évben előadás-sorozatot tartott Petőfiről, Jókairól, Adyról. 1927-ben a szakterületek avatott képviselőinek írásaival kiadta „Szolnok. Fejezetek a város múltjából” című könyvét, amely a város utolsó ötven évét mutatta be. Tevékenyen részt vett a város társadalmi életében, vezetőségi és rendes tagja volt több egyesületnek, titkára a Verseghy Körnek.

1948-ban — tanári munkássága elismeréseként — a kereskedelmi szakoktatás főigazgatójává nevezték ki. 1958-tól 1965-ig, nyugdíjazásáig a budapesti Hunfalvy János Közgazdasági Szakközépiskola igazgatói teendőit látta el.

Az 1979. december 15-én elhunyt Vidor Győző időskori írásait a „Borús évek — derűs képek Szolnok város múltjából” című kis kötetben tette közzé a szolnoki Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár 1990-ben, Szurmay Ernő szerkesztésében.


Nyomtatásban: Panel, VIII/2. 2005. február, p. 8.

Kezdőlap
Irományok