Ádámfi György
Avi-Saul Mordeháj
Csekey István
Czakó Elemér
Dancsi József
Dizseri Tamás
Druzsbáczky György
Elek István
Gácsi Mihály
Galgóczy Erzsébet
Hild Viktor
Laki Kálmán
Lenk Gusztáv
Pap István
Polgár Jozefa
Radvánszky József
Rédl János
Sóki Imre
Somogyi Ignác
Sóskúti Margit
Szalay János
Szepessy Mihály
Szűcs Sándor
Szüsz Dávid
Thiery Péter
Tóth Csongorné
Varga Sándor Frigyes
Vezéry Ödön
Vidor Győző
Vörös István

A Panel című lapban megjelent sorozat
NEVEZETES SZOLNOKIAK

Rédl János és Szüsz Dávid
„valódi Castor és Pollux voltak ők”


Rédl János Szolnokon született 1818-ban. Iparosként kezdte pályáját, melyet külföldi tanulmányúttal alapozott meg. „A műhelyből polgártársai szeretete nemsokára a közszolgálat terére szólította. Sokáig volt közgyám, valódi atyja az árváknak, majd tanácsos, békebíró és helyettes polgármester. Példás becsületesség, egyenes őszinteség és igazságszeretet jellemezte működését...” Büszke volt arra, hogy ő az első szolnoki, aki vasúton utazott. 1848-49. évi szabadságharcunk helyi eseményeinek jelentős tanúja, sokat tudott mesélni róla. Fontos szerepe volt a Külső-Szolnokmegyei Takarékpénztár megalakításában.

Szüsz Dávid Trencsén megyében született 1817-ben. Orvosi diplomáját 1844-ben szerezte Pesten. 1846-ban jött Szolnokra, ahol „nagy tudománya, kitűnő bánásmódja és sikeres gyógyításai csakhamar a vidék legkeresettebb orvosává tették, különösen a gyermekbetegségek esetében. Sok száz gyermek az ő tudományának köszönheti életét.” Szabadságharcunk idején honvéd főorvosként ápolta a sebesült bajtársakat. 1894-ben, doktorságának 50. évében díszoklevéllel tisztelte meg egykori alma mátere. Tagja volt a megyei és a városi képviselőtestületnek.

Rédl János alapítója, Szüsz Dávid egyik legrégibb tagja volt a szolnoki Kaszinónak, honnan évtizedeken át együtt sétáltak haza. A két öreget elválaszthatatlan barátnak ismerték a városban. Haláluk is csaknem egyszerre — 1899. áprilisában, illetve májusában — következett be. Az egyik nekrológ így mutatta be őket: „Valódi Castor és Pollux voltak ők.

Nyomtatásban: Panel, VI/3. 2003. június, p. 12.

Kezdőlap
Irományok