Ádámfi György
Avi-Saul Mordeháj
Csekey István
Czakó Elemér
Dancsi József
Dizseri Tamás
Druzsbáczky György
Elek István
Gácsi Mihály
Galgóczy Erzsébet
Hild Viktor
Laki Kálmán
Lenk Gusztáv
Pap István
Polgár Jozefa
Radvánszky József
Rédl János
Sóki Imre
Somogyi Ignác
Sóskúti Margit
Szalay János
Szepessy Mihály
Szűcs Sándor
Szüsz Dávid
Thiery Péter
Tóth Csongorné
Varga Sándor Frigyes
Vezéry Ödön
Vidor Győző
Vörös István

A Panel című lapban megjelent sorozat
NEVEZETES SZOLNOKIAK

Hild Viktor
a városi múzeum és közkönyvtár gyűjteményének megalapozója


Kecskeméten születik e világra 1855. november 28-án Hild Károly 1848-as őrnagy gyermekeként, Hild József építész unokájaként. A gimnáziumot a pesti piaristáknál végzi, majd a pesti tudományegyetem jog- és államtudományi karán folytat tanulmányokat. Ezt azonban apja halála után abbahagyja, s katonai pályára készül. 1880-ban kilép a hadseregből, s civilként érkezik Jászárokszállásra az anyai házba. Itt találkozik Pongrácz Erzsébet tanítónővel, akivel 1881-ben házasságot köt. Hamarosan Kolozsvárra költöznek. Itt előbb vasúti tisztviselő, majd a Kolozsvár című lap főmunkatársa lesz. 1888-ban már a felesége által kiadott Jászság című hetilap felelős szerkesztője Jászapátiban, két év múlva Jászberényben.

1902-ben a megyeszékhelyre jönnek, ahol Szolnoki Lapok címen indít újságot, nevének feltüntetése nélkül. Lelkesen harcol egy, a megyeszékhelyen létesítendő múzeumért. 1913-ban a Független Lap című újság szerkesztője lesz. „A legjobb lap, amely valaha Szolnokon napvilágot látott…” — méltatta Szabó Barna. Élete utolsó évtizedében a vármegye levéltárosaként tevékenykedik.

Hild Viktor, a régész, történész és hírlapíró 1929. április 14-én hunyt el Szolnokon. 1934-ben lánya a városra hagyományozta értékes régiség-, érem- és kéziratgyűjteményét, negyed évszázadon át vezetett kéziratos régészeti naplóját, továbbá szakkönyvtárát, megteremtve a városi múzeum és közkönyvtár alapjait. A város díszsírhelyet adományozott számára, szolnoki lakóházát 1999-ben emléktáblával jelölte meg. A Városi Könyvtár és egy utca viseli a nevét.


Nyomtatásban: Panel, VIII/9. 2005. november, p. 8.

Kezdőlap
Irományok